VÄLKOMMEN TILL

LENA'S FÖTTER

   MEDICINSK FOTVÅRD I STRÄNGNÄS


"Jag kan fötter"

Behandlingarna utförs i en av kundernas och fotterapeuternas, "favorit stol" från VEGORIA.

Behandlingar

Priser

Tid

600:-

45-60 min

870:-

75-90 min

470:-

ca: 30 min

Fotbehandling, friskvård

745:-

45-60 min

SPA fotbehandling

920:-

75-90 min

Vårtbehandling

från 370:-

10-30 min

Fotbad med nagelvård

470:-

ca:30 min

Delbehandling

470-

ca:30 min

från 370:-

ca:15-30 min

 Lena's fötter är medlem i Sveriges Fotterapeuter som är en obunden rikstäckande yrkesorganisation som arbetar för att höja och bevara kompetensen och kvalitetsnivån inom fotvårdsyrket. Ett medlemskap ger dig som kund en garanti och trygghet för godkänd utbildning och behandlingsskadeförsäkring. Vill ni veta mera, så klicka på loggan till höger.

Lena's Fötter

Trädgårdsgatan36A 1tr

0707-21 58 03

lenasfotter@gmail.com